แบบบ้านไม้บ้านเฌอร่า/ Chera Design

>>แบบบ้านล็อกเคบิน
    >>แบบบ้านไม้เฌอร่า     >>แบบบ้านโครงสร้างเหล็ก


Logcabin Home

แบบบ้านล็อกเคบิน/ SHR-047

พื้นที่รวม 47.50 ตร.ม.
ภายใน 30.50 ตร.ม.
ห้องน้ำ 13 ตร.ม.
ระเบียง 13 ตร.ม.Logcabin Home


แบบบ้านล็อกเคบิน/ SHR-050
พื้นที่รวม 50 ตร.ม
ภายใน 40 ตร.ม.
ห้องน้ำ 4 ตร.ม.
ระเบียง 6 ตร.ม.Logcabin Home


แบบบ้านล็อกเคบิน/ SHR-068
พื้นที่รวม 68 ตร.ม
ภายใน 40 ตร.ม.
ห้องน้ำ 4 ตร.ม
ระเบียง 6 ตร.ม.
พื้นที่ชั้นลอย 18 ตร.ม.